Відділ освіти Менської ОТГ

title_photo
02-10-2020 | 09:05
30 вересня 2020 року, Кабінет Міністрів України затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах з 2022 року. «Затвердження і впровадження Державного стандарту базової середньої освіти – це продовження реформи “Нова українська школа” у 5-9 класах. Документ визначає структуру та зміст базової середньої освіти і передбачає запровадження низки інноваційних підходів, зокрема – під час оцінювання результатів та організації освітнього процесу. Стандарт базової освіти тісно пов’язаний зі Стандартом початкової освіти, оскільки продовжує ідею компетентнісного підходу та інших реформаторських засад», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.  Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання. У документі чітко окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі по закінченню кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння. Перелік основних компетентностей виглядає так:  вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність. Стандарт стане основою для розроблення типової освітньої програми для базової школи, яка складатиметься з варіантів типових навчальних планів та каталогів модельних навчальних програм, а також інших освітніх програм згідно з вимогами Закону «Про повну загальну середню освіту».
title_photo
25-09-2020 | 16:26
  Проблема правильної організації харчування наших діток має не тільки медичне, а й велике соціальне значення, адже є визначальним чинником росту маленького дошкільняти чи учня. Менська громада приділяє цьому питанню одне з найважливіших значень. Вартість харчування у закладах дошкільної освіти Менської ОТГ протягом останніх трьох років (2018-2020 р.) зросла з 20 грн за один дітодень до 30 грн. Це дозволило не тільки забезпечити малих бешкетників необхідною кількістю вітамінів та всіх необхідних продуктів, а навіть розширити їх асортимент. Якщо у 2018 році батьки сплачували 40% вартості дітодня зі своєї кишені, то у 2020 році лише 26,67%. Решту коштів перекриває бюджет громади. Вартість харчування у закладах загальної середньої освіти Менської ОТГ протягом останніх трьох років зросла з 12 грн за один дітодень до 15 грн. Безкоштовно харчуються учні пільгових категорій, визначені нормативними документами та рішенням міської ради.